รับเพิ่ม! บัตรน้ำมัน*
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน*
วันเกิด*
*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าฮอนด้า ลีสซิ่ง ที่เคยมีประวัติเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
(กรณีลูกค้าเช่าซื้อในนามนิติบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อของบริษัทฯ)
*For more information, please contact 0-2736-4288 #8